Kontakt oss

Adresse

Raknehaugen, Ljøgodtvegen, 2050 Jessheim

Telefon

+47 905 68 986

Loading
Your message has been sent. Thank you!Om styret

Den svært entusiastiske gjengen som står bak Raknehaugspillet anno 2023 er:

  • Tore Østvang, kunstnerisk leder/regissør
  • Anne Brith Sandsnes, daglig leder
  • Knut Ljøgodt, styremedlem og økonomisjef
  • Hans Petter Trondsen, styremedlem og inspirator “Hvis alle gjør litt”
  • Arvid Birkelund, styremedlem og leder i Raknahaugens Venner
  • Grethe Bekkedal Skrebergene, styremedlem og protokollfører
  • Ole G. Hertzenberg, styreleder og initiativtaker

Opprinnelig var både Østvang og Sandsnes medlemmmer i styret. I forbindelse med Generalforsamlingen 30. november 2022 ble de to engasjert som hhv. kunstnerisk leder/regissør og som daglig leder/produsent. De gikk følgelig ut av styret. Inn i styret ble valgt Grethe Bekkedal Skrebergene.